Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzon , Bayraktar Yekta ERSOY | byersoyy@gmail.com | Trabzon